Inserimento scolastico dei profughi ucraini

 

PROROGATO SINO AL 31/12/2024 L’ABBONAMENTO GRATUITO PER I RAGAZZI UCRAINI IN ETÀ SCOLASTICA (DAGLI 11 AI 19 ANNI, CIOÈ NATI TRA IL 2003 E IL 2011) – NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI RICHIESTA

ДІЮ БЕЗКОШТОВНИХ АБОНЕМЕНТІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ВІД 11 ДО 19 РОКІВ, ТОБТО НАРОДЖЕНИХ МІЖ 2003 ТА 2011 РОКАМИ) ПРОДОВЖЕНО ДО 31.12.2023 - НЕОБХІДНА НОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

 


Per la gestione della fase acuta dell'emergenza profughi dall'Ucraina, la Regione Emilia-Romagna, di concerto con le quattro aziende del trasporto pubblico emiliano-romagnole, ha messo in campo alcuni interventi mirati in particolare alla popolazione scolastica in fuga dalla guerra. 

L'attenzione si è concentrata prioritariamente sui ragazzi in età scolastica (dagli 11 ai 19 anni, cioè nati tra il 2003 e il 2011) per i quali sono stati studiati specifici abbonamenti validi sino alla fine dellanno 2022 in modo da agevolare il loro inserimento nella rete dell'Istruzione.  

Nel mese di gennaio 2023 gli studenti profughi ucraini possono richiedere nuovamente gli abbonamenti gratuiti la cui validità sarà fino al 31/12/2023.

La Giunta Regionale ha infatti prorogato la precedente delibera.

Recandosi nelle biglietterie di TPER con un valido documento di riconoscimento, documentazione di registrazione di entrata in Emilia-Romagna (data successiva al 24 febbraio 2022) o da permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità attestante lo stato di profugo ucraino, a partire dal martedì 12 aprile 2022 è possibile richiedere gratuitamente un abbonamento finalizzato all'inserimento scolastico. 

Le aziende del trasporto pubblico locale hanno messo in campo condizioni agevolatissime per questi particolari abbonamenti il cui costo viene interamente sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. 

Sempre di concerto tra Regione ed aziende del trasporto pubblico locale emiliano-romagnolo sì è poi deciso di interpretare in modo estensivo, allargandone gli effetti anche al trasporto pubblico locale, l'ordinanza emessa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che prevede la possibilità di viaggiare gratuitamente nei primi 5 giorni dall'ingresso in Italia sull'intera rete ferroviaria a lunga percorrenza. 

Sarà dunque possibile per chi fugge dalla guerra ed ha necessità di utilizzare anche il trasporto pubblico locale per arrivare a ricongiungersi con i propri cari già nel nostro Paese o comunque per arrivare alla propria destinazione di accoglienza definitiva, beneficiare anche del trasporto su gomma semplicemente esibendo il visto di accesso all'Italia rilasciato nel limite dei 5 giorni precedenti. 
Decorsi questi 5 giorni dall'ingresso in Italia il beneficio cessa e la gestione dell'accoglienza diviene competenza degli Enti locali che, di caso in caso, potranno dotare o meno il profugo ucraino, tra le altre forme di sostegno, anche di strumenti validi per il trasporto pubblico.

 

   ------------------------

 

 

БЕЗКОШТОВНІ АБОНЕМЕНТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ВІД 11 ДО 19 РОКІВ, ТОБТО НАРОДЖЕНИХ МІЖ 2003 ТА 2011 РОКАМИ) ПРОДОВЖЕНО ДО 31.12.2023 - НЕОБХІДНА НОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

 

Для управління гострою фазою надзвичайної ситуації з біженцями з України регіон Емілія-Романья, спільно з чотирма компаніями громадського транспорту регіону Емілія-Романья, здійснив заходи, спрямовані, зокрема, до населення шкільного віку, що було змушене покинути свою домівку через війну.

Увага була зосереджена насамперед на дітях шкільного віку (від 11 до 19 років, тобто народжених з 2003-го до 2011-го року) для котрих вивчалися види конкретних проїзних білетів для громадського транспорту, дійсних до кінця 2022 року, щоб полегшити їх (дітей) включення в мережу освіти.

 

З 01.01.2023 року українські студенти-біженці знову можуть оформити безкоштовні абонементи, які будуть діяти до 31.08.2023 року. Регіональна рада фактично продовжила дію попереднього рішення

Звертаючись до пунктів продажу білетів для міського транспорту TPER з паспортом та документом, виданим територіально компетентним Головним управлінням поліції (виданим на момент реєстрації персони-біженця після 24-го лютого 2022 року), або з документом, даючим дозвіл на перебуття на території Італійської республіки "Permesso di Soggiorno (пермессо ді соджорно), виданого компетентними органами, який підтверджує статус біженця, починаючи з 12 квітня 2022 року, можливо запросити видачу безкоштовного проїзного квитка, таким чином даючи дітям можливості навчатися у школі.

Місцеві транспортні компанії створили дуже зручні умови для саме таких проїзних, виплату вартості яких повністю бере на себе регіон Емілія-Романья. Знову ж таки, за домовленістю між обласною владою та місцевими компаніями громадського транспорту, у відповідності із рішенням Національного Департаменту Цивільного Захисту, було прийнято рішення розширити дію такого проїзного квитка також на всю національну мережу залізничних шляхів. Але увага, такою нагодою власник проїзного квитка може скористатись тільки протягом 5-ти діб з моменту перетину кордону.

Таким чином, люди, що змушені рятуватися від війни, зможуть скористатися місцевим громадським транспортом, щоб дістатися до своїх рідних, які вже знаходяться в нашій країні, або, в будь-якому випадку дістатися до місця призначення; також скористатися послугами автомобільного громадського транспорту, просто показавши в'їзну візу до Італії, видану протягом попередніх 5-ти днів.

По завершенні цих 5-ти днів з моменту в'їзду до Італії - дія пільги припиняється, управління прийомом біженців переходить до місцевих органів влади, які, в кожному окремому випадку вирішують форми підтримки та використовуючи інструменти, якими володіють, також для надання пільг для користування місцевим громадським транспортом.

 

Переклад з оригіналу на українську мову здійснено за допомогою італійсько-української Асоціації "Associazione Italia-Ucraina Casa dell'amicizia" у місті Болонья

Area download: 

Categoria della News: 

Data: 

Venerdì, 30 Dicembre, 2022